Privacy Policy & Cookies

Polityka prywatności

Serwisu internetowego „Room Service” 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. 1.       Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. 2.       Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca tj. spółka działająca pod firmą „ROOM SERVICE” Spółka jawna J. Bartniczak, K. Bartniczak z siedzibą w Rzewniu 06-225, Drozdowo 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000215908, NIP 7571410835, REGON: 551337017, telefon: +48 22 651 90 03, poczta elektroniczna: office@roomservice.pl.
 3. 3.       Administrator danych przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. 4.       Klient korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. 5.       Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. 6.       Administrator danych stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 7. 7.       Dostęp do danych osobowych Klientów posiada Administrator danych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 

 

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

 1. 1.     Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w celu realizacji usług na rzecz Klientów oraz w celach księgowych.
 2. 2.     Administrator danych oświadcza, iż podanie danych przez Klienta danych określonych w ust. 3 jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usług.
 3. 3.     Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane Klientów:

a)       imię i nazwisko,

b)       adres poczty elektronicznej (e-mail),

c)       adres zamieszkania,

d)       adres do doręczeń (dostawy),

e)       numer telefonu,

f)        numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

 

§3 Polityka „Cookies”

 

 1. 1.     Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się ze stroną internetową. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki Cookies stosowane przez Administratora danych nie zbierają danych osobowych Klienta.
 2. 2.     Pliki Cookies pozwalają Administratorowi danych na dostosowanie i optymalizację strony internetowej dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej. Pliki Cookies mogą posłużyć także do identyfikacji Klienta w sieciach reklamowych w celu dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji i ustawień.
 3. 3.     Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może ustalić tryb postępowania z plikami Cookies, skasować pliki Cookies pochodzące ze strony internetowej lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu.
 4. 4.     Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

 

 

§4 Prawa i obowiązki

 

 1. 1.     Administrator danych ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. 2.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres Administratora danych lub adres poczty elektronicznej office@roomservice.pl.
 3. 3.     Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora danych.